ИТБ 96 ИЗКУСТВОТО НА МЕТАЛА

ИТБ-96 ООД е създадена през 1996 година, с основен предмет на дейност търговия с резервни части и ремонт на универсални стругове.